Paliwa ekologiczne do ogrzewania domów

Paliwa ekologiczne stanowią odnawialne źródła energii, których użytkowanie nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. Powstające w wyniku ich spalania produkty są asymilowane przez rośliny, dlatego mogą być ponownie wykorzystywane do produkowania kolejnych paliw.

Biopaliwa takie, jak biogaz, drewno czy słoma są ekologiczne i wytwarzają minimum substancji szkodliwych dla środowiska, a ponadto korzystanie z nich zmniejsza koszty ogrzewania nawet o kilkadziesiąt procent. Jakie paliwa stanowią bezpieczny dla środowiska sposób na ogrzewanie domu? Biomasa to ogólna nazwa, w której mieszczą się między innymi drewno, słoma, trociny, makulatura, gałęzie czy liście.

W związku z rosnącym zainteresowaniem tym źródłem energii producenci oferują klientom specjalne kotły, które są do niego maksymalnie przystosowane. Cechują się one dużo powierzchnią wymiany ciepła i możliwością wykorzystywania niskokalorycznych paliw. Drewno jest jednym z najbardziej popularnych paliw ekologicznych. Do opalania domu można wykorzystywać zarówno drewno nieprzetworzone, jak i przetworzone, które występuje w postaci brykietu i pelletu. Domy można również ogrzewać trocinami, które powstają podczas cięcia drewna, czy zrębkami będącymi odpadami z tartaków i wycinek lasów.

Wybór drewnianego opału powinien uwzględniać poziom wilgoci oraz efektywność podczas spalania. Odchody zwierząt hodowlanych, ścieki miejskie i inne odpady organiczne ulegają procesowi fermentacji, w wyniku którego powstaje biogaz. Paliwo to wykorzystywane jest do kuchni gazowych oraz kotłów grzewczych. Ma jednak dość poważne wady. Pierwszą z nich są wysokie koszty inwestycyjne, a drugą fakt, że największe ilości biogazu powstają w okresie letnim, podczas gdy zapotrzebowanie jest największe w okresie zimowym. Może się zdarzyć, że wariant ten nie będzie wystarczający dla większych domów jednorodzinnych. Wybór ekologicznego paliwa do ogrzewania domu powinien być podyktowany ekspertyzą fachowców, którzy są w stanie wybrać optymalne rozwiązanie.

Dodaj komentarz