Najczęstsze problemy z paleniem pelletu i ich rozwiązania.

Palenie pelletu jest zazwyczaj ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem ogrzewania. Niemniej jednak, jak wszystko w naszym domu, mogą występować problemy. W niniejszym artykule szczegółowo omówimy najczęstsze problemy z paleniem pelletu, ich przyczyny oraz sposoby ich rozwiązywania.

Problem z kiepskim paleniem pelletu


Głównym problemem z paleniem pelletu jest to, że często jest ono kiepskie. Do nieustannego poprawiania tej sytuacji należy zachowanie kilku prostych zasad. Przede wszystkim ważne jest zadbanie o jak najlepsze warunki spalania.

Czy chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje na temat: Jak przechowywać pellet? Praktyczne wskazówki.

Problem z dostarczaniem powietrza


Najczęstszym problemem dotyczącym palenia pelletu jest brak odpowiedniego dostarczania powietrza do komory spalania. Powietrze potrzebne jest do utrzymania dobrego procesu spalania. Jeśli dostarczane jest zbyt mało, komora spalania może nie spełniać niezbędnych wymagań co będzie wpływało na jakość spalania. Najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie kominkowi nieograniczonego dostępu do powietrza z zewnątrz, wymiennik chłodniczy powinien być też jak najmniejszy. Kanał wentylacyjny powinien być dobrze oznaczony, aby przerywać cyrkulację ciepła i skierować paliwo w komorze dostarczając mu powietrza. Dzięki temu, zachowany jest optymalny poziom temperatury dla procesu spalania.

Problem z czyszczeniem przewodów


Kolejnym problemem są zapchane przewody. Gromadzące się sadze i inne zanieczyszczenia mogą powodować zatkanie przewodów, a w konsekwencji spadek wydajności kominka i utratę temperatury. Dlatego ważne jest regularne czyszczenie przewodów, aby na stałe utrzymać optymalne warunki spalania.

Problem z utrzymaniem pożądanej temperatury


Kolejnym problemem, z jakim będziesz się zetknąć, jest utrzymanie pożądanej temperatury w komorze spalania. Jeśli temperatura jest zbyt niska, pellet się nie spali, ale jeśli jest zbyt wysoka, powoduje to nadmierne produkcji sadzy. Aby uniknąć tych problemów, powinno się ustawić termostat i mieć regulowane drzwiczki dopalania lub siatkę wentylacyjną, aby regulować lub pomijać strumień powietrza przepływającego przez komorę spalania.

Rozwiązywanie problemów z pelletem


Problem z pelletem jest bardzo często spotykany i często spowodowany jest błędami przy instalacji, brakiem regularnych konserwacji lub źle dobranymi częściami. Aby uniknąć problemów z paleniem, ważne jest zatrudnienie wykwalifikowanego technika, który wykonuje porządną instalację oraz regularne konserwacje, aby zapewnić optymalne warunki dla procesu spalania.

Dodaj komentarz